Σ.Δ.Ε.Ε.Π.-Δ.Σ.Ε.

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Ανακοινώσεις Διάφορα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                              Αριθμ. πρωτ. 134

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

& ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προς όλα τα Μέλη του Συλλόγου

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα      : 210-3307450,60,70,80,90

FAX                : 210-3848335

E-mail            :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πληροφορίες : Γεώργιος Ρούσκας

 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 1 της υποπαραγρ. Ε1 της παραγρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» (ΠΟΛ. 1004/4-1-2013 Υπ. Οικ.)

Σε εφαρμογή του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τευχ. Α) εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1004/4-1-2013 Υπ. Οικον. με θέμα: “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών»”.

Στο άρθρο 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και στην παράγραφο 16

αναγράφεται ότι:

«16. Εξομοιώνονται με τιμολόγια:

α) Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων,πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, oμολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των τιμολογίων».

Στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και στην παράγραφο 5

αναγράφεται ότι :

«5. Oι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που  περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται».

 

Στο άρθρο 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και στην παράγραφο 4,

αναγράφεται ότι :

«4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (A 58)».

Μετά τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως έγγραφο συναλλαγής, εξομοιώνεται με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (έχει την ισχύ του τιμολογίου). Τούτο σημαίνει ότι για τις συναλλαγές με άλλους επαγγελματίες δεν εκδίδουμε πλέον αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε αντικατάσταση των συμβολαίων, γιατί το συμβόλαιο έχει την ίδια ισχύ.

Στην περίπτωση είσπραξης αμοιβής για οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσίας (πέραν των συμβολαίων) τότε:

α) Σε ιδιώτες εκδίδεται ΑΠΥ θεωρημένη και

β) Σε επαγγελματίες εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΑΘΕΩΡΗΤΟ.

Τέλος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Όταν η μικτή αμοιβή που αναφέρεται στο συμβόλαιο με συμβαλλόμενο επαγγελματία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τότε υφίσταται υποχρέωση να αναγράφεται στο συμβόλαιο και η παρακράτηση του φόρου του 20%.

 

Επειδή στην καθημερινή πρακτική, οι επαγγελματίες-συμβαλλόμενοι ενδέχεται να επιμείνουν στην έκδοση τιμολογίου παροχής σε αντικατάσταση του συμβολαίου (προαιρετικά πάντα), και για την ευκολότερη διαχείριση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών (ΚΕΠΥΟ), προτείνεται, όπως για τα συμβόλαια που αναφέρονται σε επαγγελματική χρήση, να εκδίδεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΟ.

Στο τιμολόγιο αυτό θα αναγράφεται σε ποιο συμβόλαιο αναφέρεται,  καθώς και η παρακράτηση φόρου (στη μικτή αμοιβή που υπερβαίνει τα 300 ευρώ).

Για πρόσβαση στην ΠΟΛ 1004, παρακαλούμε “πατήστε” στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Επίσης η παραπάνω ΠΟΛ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος                                               Η Γενική Γραμματέας

Κωνσταντίνος Βλαχάκης                         Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 16 Μάρτιος 2013 19:28  


Κορυφή