Σ.Δ.Ε.Ε.Π.-Δ.Σ.Ε.

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Ανακοινώσεις Διάφορα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2012

E-mail Εκτύπωση PDF

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

      Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ    Π Α Τ Ρ Ω Ν

        Παντανάσσης 29 ΠΑΤΡΑ

 

 

 

Εσωκλείονται 1)ταυτότητα

                       2)εκθέσεις επιθεώρησης

                       3)δηλώσεις άρθρου29 Ν2318/95

                       4)εγκύκλιοι ΕΤΑΑ/ ΤΑΝ

                       5)Εγκύκλιος ΤΠ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

                                                               ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

 

Καθυστερήσαμε στην  αποστολή της ενημερωτικής επιστολής μας γιατί με το Ν. 3986/2011 θεσπίσθηκαν πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές και οι αρμόδιοι τομείς του ΕΤΑΑ δεν είχαν εκδώσει  τις ενημερωτικές εγκυκλίους .

Με τον ως άνω Νόμο έχουμε τις παρακάτω αλλαγές.

Α.-  Οι   ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ  που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση  μέχρι 31.12.1992 ( παλαιοί ασφαλισμένοι )  , πέραν της προβλεπόμενης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς ασφαλισμένου καταβάλλουν πρόσθετη μηνιαία εισφορά

Β.- Οι   υπαχθέντες στην κοινωνική ασφάλιση μετά το  1993 ( νέοι ασφαλισμένοι) πού έχουν επιλέξει την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του ΤΑΝ, πλέον με την συμπλήρωση  κάθε τριετίας  θα μετατάσσονται υποχρεωτικώς στην επόμενη κατηγορία.

 

 Γ.- Όλοι οι ασφαλισμένοι, παλαιοί και νέοι καταβάλλουν από 1-1-2011  Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ  (η οποία αποδίδεται στον ΟΑΕΔ κόβοντας  πάλι διπλότυπο ΕΤΕ (λογαριασμός Τ.Α.Ν.) . Με ΧΩΡΙΣΤΌ  κωδικό αιτιολογίας 70).

 

@  ΄Ετσι Στον ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  

 α) Η εισφορά έτους 2011 των παλαιών ασφαλισμένων     είναι   1.761,84€ και

Η Πρόσθετη εισφορά   που καταβάλλεται από 1/7/11 (13,87€μηνιαία)    83,22€

Η   Συνολική ασφαλιστική  εισφορά των παλαιών ασφαλισμένων  του ΤΑΝ για το έτος 2011 είναι   1.845,06€ 

 Από  την άνω  συνολική εισφορά  θα αφαιρεθεί η αξία των επικολλημένων  ενσήμων και  την διαφορά θα αποδώσουμε  με διπλότυπο ΕΤΕ και κωδικό αιτιολογίας 1

( Επικολλούνται στο βιβλιάριο τα αποκόμματα ενσήμων για ΟΛΕΣ  τις πράξεις επιδόσεων  και εκτελέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κάθε ΜΗΝΑ)  .

β) Οι Νέοι ασφαλισμένοι  που συμπλήρωσαν τριετία ασφάλισης ως τις 30/6/2011 μετατάσσονται στην 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/7/2011 ) .

Και εδώ από την συνολική εισφορά εκάστου ( ανάλογα με τις διακρίσεις της 5ετίας) θα αφαιρεθεί η αξία των επικολλημένων  ενσήμων  και την διαφορά θα αποδώσουμε  με έμβασμα ΕΤΕ και κωδικό 1 (Επικολλούνται στο βιβλιάριο τα αποκόμματα ενσήμων για ΟΛΕΣ  τις πράξεις επιδόσεων  και εκτελέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κάθε ΜΗΝΑ) 

 

Εσωκλείονται εγκύκλιοι ΤΑΝ που αναγράφονται οι εισφορές και οι λογαριασμοί απόδοσης.

Η   Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (  για παλαιούς  ασφαλισμένους )

Η  Β ‘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για νέους ασφαλισμένους) 

 

  (Μητέρες ασφαλισμένες άνω της 5ετίας καταβάλλουν εισφορές μειωμένες κατά 50ο/ο κατά το 12μηνο που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού.)

   Το βιβλιάριο του Τ.Α.Ν. παραδίδεται  στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειάς μας το αργότερο  μέχρι 29-02-2012  συντασσόμενης  σχετικής  έκθεσης παράδοσης και παραλαβής νέου βιβλιαρίου . Στην  έκθεση παράδοσης θα κάνουμε και μνεία της επισυνάψεως του εμβάσματος με την  εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ (Υπόδειγμα έκθεσης  έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου)                                                 

 

   @    Στον ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  α)  οι παλαιοί ασφαλισμένοι πέραν την επικόλληση της προβλεπόμενης εισφοράς θα  καταβάλουν  πρόσθετη εισφορά 16,62€  και

β) οι νέοι  ασφαλισμένοι  οι οποίοι μέχρι 30-6-2011 έχουν συμπληρώσει τριετία,  από 1-7-2011 μετατάσσονται υποχρεωτικά στην 2η ασφαλιστική κατηγορία και έτσι θα καταβάλουν  το α΄εξάμηνο  του 2011 27,75€ μηνιαίως  και  από 1-7-2011  34,11€ μηνιαίως

ΕΣΩΚΛΕΙΟΥΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ του  ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   Τα βιβλιάρια στον ΤΠ/ΕΤΑΑ (Ηπείρου 64) μέχρι 15-2-2012

 

@ Στον   ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ .

   δεν έχουν καθορισθεί ακόμα οι πρόσθετες εισφορές.

Η ετήσια εισφορά είναι ίδια με το 2010 δηλ. Οι άνω της 5ετίας συνάδελφοι επικολλούν στα βιβλιάρια αποκόμματα  ή ολόκληρα ένσημα ελάχιστης   αξίας 50,00  ευρώ μηνιαίως και ετησίως 600,00  ευρώ.-

       Οι κάτω της 5ετίας συνάδελφοι επικολλούν ένσημα  ελαχίστης αξίας 25,00 ευρώ μηνιαίως και ετησίως  300,00  ευρώ.-

    (Λαμβάνεται υπόψη η ακριβής  ημερομηνία συμπλήρωσης 5ετίας από την ημερομηνία ορκοδοσίας) .-.

       Στα  βιβλιάρια συμπληρώνετε   τις  βεβαιώσεις που υπάρχουν στο τέλος του βιβλιαρίου ( Να συμπληρώνονται  και τις τρείς (3) βεβαιώσεις )    αναγράφοντας ολογράφως και αριθμητικώς  το  ποσό  των επικολλημένων   ΜΟΝΟ    ενσήμων. Στέλνετε το βιβλιάριο  μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στον Πρόεδρο με ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορές αλλά στην  Διεύθυνση του Γραφείου του Τσαμαδού 53 Πάτρα ΤΚ 262.22. 

΄Όσοι δεν συμπληρώνουν  με  τα επικολληθέντα αποκόμματα την ελάχιστη ως άνω διαφορά,  θα επικολλούν ολόκληρα ένσημα ή θα στείλουν την προκύπτουσα διαφορά στο ( ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)  ΗΠΕΙΡΟΥ 64 ΑΘΗΝΑ ΤΚ.10439 τηλ. 210.8811337 ) με έμβασμα  στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040-545907-91  και  οι αποδείξεις κατάθεσης θα  στέλνονται με fax στο  210-8814398  ώστε να επισυνάπτονται στα βιβλιάρια.

                      

@                                ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ –ΔΗΛΩΣΕΙΣ –ΕΙΣΦΟΡΑ

 Όσοι  δεν μπορούν να έλθουν στα γραφεία του Συλλόγου

Να στείλουν από αρχές Ιανουαρίου την εισφορά τους  για το έτος 2012  12Χ23,00€=276,00€  με ταχυδρομική επιταγή  στην Ταμία του Συλλόγου ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ στην διεύθυνση ( ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 39-41. ΤΚ. 26221) .

Επίσης   να ταχυδρομήσουν  στον Πρόεδρο του Συλλόγου  Τσαμαδού 53 Πάτρα ΤΚ 26222  την ταυτότητά τους συμπληρωμένη  με  επικολλημένη φωτογραφία, ως επίσης την  μία εκ των δύο (2)  εσώκλειστων δηλώσεων, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με  την υπηρεσιακή ( ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ)  σφραγίδα.

 Η ταυτότητά   θα  σας επιστραφεί υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο  μαζί με την απόδειξη  πληρωμής της εισφοράς σας ώστε  μέχρι την 31-1-2012 που προβλέπει ο Νόμος,  να έχετε εμφανιστείτε    στον Εισαγγελέα της περιφέρειάς σας,  να σας θεωρήσει την ταυτότητα. Στον Εισαγγελέα θα υποβάλλετε συμπληρωμένη την δεύτερη εκ των εσωκλείστων δηλώσεων και την απόδειξη πληρωμής της εισφοράς .

@ Όσοι συνάδελφοι θέλουν να τους καταβληθεί   από το Σύλλογο η  ετήσια εισφορά  λόγω μη πραγματοποίησης  300 και πλέον επιδόσεων  ετησίως, να  φροντίσουν να περάσουν από επιθεώρηση αρχές Ιανουαρίου  έτσι ώστε  μαζί με την αίτησή τους    απαραιτήτως να προσκομίζουν και επίσημη έκθεση επιθεώρησης, άλλως θα αποκλείονται  του ως άνω δικαιώματος.

  @ Οι υπόλοιποι μέχρι  το τέλος Φεβρουαρίου του προσεχούς έτους πρέπει να έχετε περάσει από επιθεώρηση των βιβλίων σας στον Ειρηνοδίκη της περιφέρειας σας.

                                                            

@ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΚΛΠ

Σύμφωνα με το Ν. 3943/2011 άρθρο 8 παρ. 6

 «6. Οι καταλογιστικές εν γένει πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές μπορεί να επιδίδονται στον υπόχρεο και στα πρόσωπα γενικώς στα οποία προβλέπεται η επίδοση τους, με δικαστικούς επιμελητές.

Η επιλογή των δικαστικών επιμελητών γίνεται από τον προϊστάμενο της φορολογικής και τελωνειακής αρχής με βάση κατάσταση που αποστέλλεται από τον πρόεδρο του συλλόγου των δικαστικών επιμελητών του οικείου πρωτοδικείου.

Η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις των ως άνω πράξεων ορίζεται στο ήμισυ αυτής που καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 50 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (ΦΕΚ 126 Α`) και βαρύνει το Δημόσιο.»
, Συνάδελφοι, σε  εφαρμογή του άνω Νόμου κοινοποιούνται  πράξεις ΦΠΑ κ..λ.π. Η αμοιβή  στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι σύμφωνα με το ΚΕΔΕ αλλά ορίζεται στο ήμισυ της αμοιβής

 

@ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η επίδοση κάθε δικαστικού ή εξωδίκου εγγράφου που απευθύνεται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος γίνεται  στις υπαλλήλους Κωνσταντοπούλου Παρασκευή  και Πάνου Αγγελική στο γραφείο της Περιφέρειας  ( Κανάρη 44 1ος όροφος γραφείο 12),

 εκτός από κάθε ΄" σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος " και 'αναγκαστική κατάσχεσης εις χείρας τρίτου¨ που θα παραλαμβάνεται και για λογαριασμό του Περιφερειάρχη από την Δνση Οικονομικού της Περιφέρειας Δ. Ελλάδος ( Πανεπιστημίου 254 Β κτίριο INTRACOM )

μας που καθορίζεται με την κοινή Υπουργική απόφαση  για τις αμοιβές της κοινής διαδικασίας. Δηλαδή αμοιβή επίδοσης 11,50 ευρώ και εάν υπάρχει συνημμένο 5,00ευρώ για το συνημμένο .

 

@ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 262/16-12-2011)

1. Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την

31η Δεκεμβρίου 2012 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επι−

σπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν

υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000)

ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής

πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτή−

σεων αυτών.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010

(Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρί−

ου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2012». (κύρια κατοικία)

 

@     ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ο.Υ. 

Όταν αναστέλλεται  η λειτουργία μιας  ΔΟ.Υ. ή μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητές της,

τότε οι επιδόσεις θα γίνονται στον Διευθυντή της  νέα Δ.Ο.Υ. Όχι όμως όταν μεταφέρεται μόνο κάποιο τμήμα αυτής

΄Εχουμε αναστολή λειτουργίας και μεταφορά αρμοδιοτήτων της Δ.Ο.Υ. Ακράτας στο Αίγιο, Ανδρίτσαινας στα Κρέστενα,  της Κλειτορίας στα Καλάβρυτα, Αστακού  και Θέρμου   στο Αγρίνιο και  Βάρδας στα Λεχαινά

 

                    ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

 @ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

 Σύμφωνα με το Ν. 3996/5-8-2011  άρθρο 40 παρ. 3 

 Οι ασκούμενοι  από την έγγραφη τους στον  Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθένειας.

@ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Η αναγγελία εισαγωγής σε κρατικά Νοσοκομεία ή σε Ιδιωτικές Κλινικές κλπ συμβεβλημένες ή μη με το Ε.Τ.Α.Α., πρέπει να γίνεται στον Τομέα με φαξ (210 8814398), είτε από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο είτε από τη γραμματεία του Νοσοκομείου ή της Κλινική, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 ημερών ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος από τους ελεγκτές Ιατρούς του Ε.Τ.Α.Α.Στη περίπτωση που δεν γίνει η αναγγελία εισαγωγής ο Τομέας δεν θα καταβάλλει καμμία δαπάνη για τη νοσηλεία ούτε στον Ασφαλισμένο ούτε στο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική κλπ.Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο Ιατρού του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής, το οποίο βεβαιώνει την ανάγκη εισαγωγής σε αυτό.                                                     

@ ΘΕΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΓΩΝ  

Κάθε συνταγή που καταθέτει ο ασφαλισμένος για να εγκριθεί θα πρέπει οπωσδήποτε :

 

1.      Να αναγράφεται στο συνταγολόγιο του ασφαλισμένου και ΟΛΑ τα πεδία της συνταγής να είναι συμπληρωμένα με το ΙΔΙΟ στυλό και τον ΙΔΙΟ γραφικό χαρακτήρα. 

2.      Να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και το ΑΜΚΑ του ιατρού στην συνταγή. Να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου ιατρού ο οποίος να δικαιούται βάση της ειδικότητάς να συνταγογραφήσει τα συγκεκριμένα σκευάσματα ή για χρόνια νοσήματα να αναγράφεται ευκρινώς  ότι η συνταγογράφηση γίνεται βάσει ιατρικής γνωμάτευσης του αρμοδίου ιατρού. 

3.      Να αναγράφεται ευκρινώς η ΔΙΑΓΝΩΣΗ βάση της οποίας χορηγούνται τα συγκεκριμένα σκευάσματα καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού για παθήσεις με ποσοστό 10% ή 0%  .

4.      Για ΟΛΑ τα χορηγούμενα σκευάσματα θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε η δοσολογία και όταν χρειάζεται να χορηγηθούν άνω των 2 τεμαχίων ανά σκεύασμα, σε χρόνιες παθήσεις, ΠΡΕΠΕΙ να  αναφέρεται ότι πρόκειται για θεραπεία μηνός με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.

5.      Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και η συνταγή να έχει εκτελεστεί ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία του εντολέα ιατρού σε φαρμακείο.

6.      Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά στην συνταγή την ποσότητα της μονάδος, το σύνολο και την συμμετοχή του ασφαλισμένου και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να επικολλώνται οι ταινίες γνησιότητας  (κουπόνια - barcodes) στην πίσω επιφάνεια της συνταγής.

7.      Σας ενημερώνουμε ότι για συνταγές υψηλού κόστους  άνω των 150€  θα πρέπει να γίνεται ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ από ελεγκτή ιατρό πριν την εκτέλεση της συνταγής.

8.      Κάθε διόρθωση που γίνεται πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό.  

                                                                     

@  Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση δαπάνης για παρακλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις

Κάθε παρακλινική ή εργαστηριακή εξέταση για να εγκριθεί θα πρέπει οπωσδήποτε:  

 

9.      Να αναγράφεται στο οικογενειακό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (το μικρό χρώματος πορτοκαλί ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  από το εάν ο ιατρός είναι ή όχι συμβεβλημένος  με το ΕΤΑΑ.

10.   ΟΛΑ τα πεδία της εντολής να είναι συμπληρωμένα με το ΙΔΙΟ στυλό και τον ΙΔΙΟ γραφικό χαρακτήρα.

11.  Να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και το ΑΜΚΑ του ιατρού στο παραπεμπτικό των ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων.

12.  Να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου ιατρού ο οποίος να δικαιούται βάση της ειδικότητάς του να παραγγείλει την/τις συγκεκριμένη/ες εξέταση/εις.

13.  Να αναγράφεται ευκρινώς η ΔΙΑΓΝΩΣΗ βάση της οποίας ζητείται η συγκεκριμένη εξέταση ακόμα και όταν πρόκειται για εξετάσεις οι οποίες γίνονται προληπτικά (π.χ. Διάγνωση :Ετήσιος προληπτικός έλεγχος  -Αιτουμένη εξέταση : Μαστογραφία ).

14.  Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, ο οποίος να έχει προσέλθει για την έγκριση – θεώρηση της συγκεκριμένης παρακλινικής εξέτασης  ΕΝΤΟΣ 7 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία του εντολέα ιατρού.

15.  Σας ενημερώνουμε ότι για συγκεκριμένες παρακλινικές εξετάσεις υψηλού κόστους  (π.χ. μαγνητικές τομογραφίες) απαιτείται συμπληρωματική πρωτότυπη ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του παραπέμποντος  ιατρού που να εξηγεί αναλυτικά τον λόγο για τον οποίο ενδείκνυται και ζητείται η συγκεκριμένη εξέταση και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ .

16.  Κάθε διόρθωση που γίνεται πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό. 

17.  Κάθε παρακλινική εξέταση, γνωμάτευση ή απόδειξη που προέρχεται από Κρατικό Νοσοκομείο ΠΡΕΠΕΙ να φέρει και την στρογγυλή σφραγίδα του νοσοκομείου. 

 

@ ΙΔΡΥΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ιδρύθηκε  Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος με έδρα το Αγρίνιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αγρινίου, Μεσολογγίου και Λευκάδας, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Πατρών. Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2011.

 

@ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύργου ο  αριθ­μός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδος ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάρδας ο αριθ­μός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγρινίου ο αριθ­μός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάλτου (Αμ­φιλοχία) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η μία στα Χιονάτα, που θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012, και η δεύτερη στο Αργοστόλι, που θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγω­νισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων (Βασιλική) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ακράτας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πατρών ο αριθ­μός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δύμης (Κ. Αχα­ΐα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τριταίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αιγίου ο αριθ­μός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

18) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερινεού (Κα­μάρες) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

 

@ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  Κ. ΠΟΛ. Δ

Δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολ. Δικονομίας. Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α 165/25-7-2011)

Σας έχουν σταλεί με προηγούμενη επιστολή και έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

Επιγραμματικά και για όσα μας αφορούν :

Το Σάββατο τελικά όπως και την Κυριακή δεν επιτρέπεται να γίνει επίδοση χωρίς να συναινεί ο παραλήπτης .

Εάν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του η παράδοση του εγγράφου πρέπει πλέον να γίνεται  σε   ενήλικα σύνοικο.

Σε περίπτωση θυροκόλλησης  (του άρθρου128 ) πρέπει το έγγραφο  να κολληθεί στην πόρτα της κατοικίας  σε ενσφράγιστο φάκελο επί του οποίου φακέλου θα υπάρχουν ΜΟΝΟ τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή και του προς ον η επίδοση .

(Βλέποντας λεξικό :

(ενσφράγιστος φάκελος νοείται ο φάκελος που είναι κλειστός

ενσφράγιστος -ενσφράγιστη -ενσφράγιστο (επίθετο) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :‹ εν + σφραγιστός ‹ σφραγίδα]

  1. 1.    αυτός που είναι κλεισμένος με σφράγιση, ο σφραγισμένος, ο σφραγιστός, ο βουλωμένος, ο βουλωτός: "ενσφράγιστη διαταγή" αντίθετα: ασφράγιστος, ξεβούλωτος, ξεσφράγιστος
  2. 2.    αυτός που είναι κλεισμένος μέσα σε ενσφράγιστο φάκελο ή περικάλυμμα: "στη δημοπρασία θα δεχτούν μόνο ενσφράγιστες προσφορές".)

 

Σε περίπτωση που   είναι κλειστή η  πόρτα της  πολυκατοικίας και δεν είναι δυνατή η θυροκόλληση στην πόρτα της κατοικίας  ,τότε μπορεί η θυροκόλληση να γίνεται στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας .

Σε επίδοση του άρθρου 128, στο αποδεικτικό να αναφέρουμε  ότι έγινε " θυροκόλληση του εγγράφου σε ενσφράγιστο φάκελο"

Δεν επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεση  για απόδοση ακινήτου κατά τα διαστήματα :

α) από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου του επομένου έτους,

 β) από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά και

γ) την προηγουμένη και την επομένη εβδομάδα εκλογών ή επαναληπτικών  εκλογών

Επαναφορά ορισμού του  τόπου πλειστηριασμού κινητών από τον Δικ. Επιμελητή.

Σε κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ως τρίτου,  το έγγραφο επιδίδεται στην έδρα του πιστωτικού  ιδρύματος  ή σε οποιοδήποτε Κατάστημά του.

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες της εκτέλεσης.

Επίσης τροποποιήθηκε   το άρθρο 959 του Κ. Πολ. Δ. και  οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως μετά προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση τους προβαίνει στην κατακύρωση.

ΥΣ ( καταργήθηκε και  δεν χρειάζεται πλέον  να περάσει   τουλάχιστον   μισή ώρα από την  ολοκλήρωση της αποσφράγισης για την κατακύρωση).    

Oι άνω τροποποιήσεις ισχύουν από την Δημοσίευση.

 

Επίσης  οι Δημοσιεύσεις αποσπασμάτων περίληψης  θα γίνονται   σε ιστοσελίδα  δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών καθώς  και σε ημερήσια εφημερίδα  που εκδίδεται στο Δήμο του τόπου πλειστηριασμού άλλως στην περιφερειακή ενότητα, άλλως στην έδρα της Περιφέρειας.

Οι τροποποιήσεις οι σχετικές με την δημοσίευση αποσπάσματος, θα αρχίσουν να ισχύουν αφού εκδοθεί  Προεδρικό Διάταγμα Μέχρι και σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί Π.Δ.

Όταν πληροφορηθούμε σχετική δημοσίευση θα σας ενημερώσουμε.

 

                                                             -----------------------------------   

 Νεοδιορισθέντες συνάδελφοι:

 Στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πατρών  Ηλείας ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας     ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

                                                                                  ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 

  Γνωρίζουμε στους συναδέλφους  του Πρωτοδικείου Πατρών , αλλά  και σε όσους άλλους συναδέλφους μπορούν να έλθουν Πάτρα για να καταβάλουν την εισφοράς τους και να  υποβάλλουν τη  σχετική δήλωση, τα   γραφεία του Συλλόγου θα είναι ανοιχτά από την 11-01-2012  έως και  31-01-2012  κάθε  Τετάρτη και Παρασκευή από την  20.00μ.μ.   έως την  21.00μ.μ. ώρα. 

ΤΕΛΟΣ ,  ΣΑΣ  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ  ΤΟ  e-mail Σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου   w.w.w. sdeep.gr     

 

              ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ  ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ  ΝΕΟ ΕΤΟΣ

                                                        Πάτρα  8-1-2012         

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Η Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                       ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 


http://fsaved.com/blog/tribune/3113560.htm
Κορυφή